Vissza a regisztrációra

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I.1. A Tájékoztató hatálya

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya a www.babadirect.hu weboldalhoz (továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.
A Tájékoztató módosításának jogát a Weboldal üzemeltetője fenntartja. A módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

I.2. Az Adatkezelő személye és tevékenysége

A Weboldalhoz kapcsolódó személyes adatok kezelője a Felicitas Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. fszt. 5/D.; cégjegyzékszám: 01-09-264873; adószám: 10849916-2-43; e-mail cím: info@felicitas.hu; adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 0238-0001; továbbiakban: „Felicitas”).
A Felicitas a várandóssághoz, csecsemő- és kisgyermekgondozáshoz, neveléshez kapcsolódó termékek és szolgáltatások bemutatásával foglalkozik. A Felicitas a várandós kismamák és szülők számára eljuttatja azon gyártók és szolgáltatók (továbbiakban: „Partner”) termékmintáit, ajánlatait, tájékoztatóit, amelyekkel a Felicitas szerződéses jogviszonyban áll.

II A VÁRANDÓS BŐRÖNDHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

II.1. A várandós bőrönd leírása, átvétele

A Felicitas a vele kapcsolatban álló védőnőkhöz eljuttatja az információs anyagokat és kiadványokat tartalmazó információs csomagot (továbbiakban: „Infopakk”). A védőnőkkel kapcsolatba lépő kismamák az Infopakkot átvehetik, ehhez semmilyen adatot nem kell megadniuk.
Az Infopakkban található tájékoztatóban foglaltak szerint vehetik át a kismamák a várandóssághoz kapcsolódó termékek mintáit, szolgáltatások tájékoztatóit, kiadványokat tartalmazó csomagot (továbbiakban: „Várandós bőrönd”). A Várandós bőrönd átvételének feltétele, hogy az érintett kismama regisztráljon a Weboldalon, és ennek során személyes adatait megadja, és hozzájáruljon azok jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. A regisztráció során a kismama megadhatja, hogy a Várandós bőröndöt hol kívánja átvenni. Ezt követően a kismama kap egy kódot, ezen kód alapján tudja a Várandós bőröndöt átvenni. Az átvételi pont kizárólag a kódot kapja meg, így az átvételi pont a Kismama semmilyen személyes adatához nem fér hozzá.
A Várandós bőrönd átvétele díjfizetéshez nem kötött.

II.2. A várandós bőröndhöz kapcsolódó nyereményjáték

A Várandós bőröndre regisztráló kismama a regisztrációt követően havonta, három éven keresztül részt vesz a Felicitas nyereményjátékán, összesen 36 alkalommal. A részvétel díjfizetéshez nem kötött. A nyereményjáték szabályait a játékszabályzat tartalmazza.

II.3. Az adatkezelés jogalapja, az érintett hozzájárulásának tartalma, a hozzájárulás visszavonása

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett önkéntesen adja meg személyes adatait, az alábbiakban (II.4. pont) meghatározottak szerint. Az érintett a Várandós bőrönd igénylésével, és személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Felicitas kezelje és továbbítsa.
A Várandós bőröndben található termékmintákat a kismama ingyenes kapja meg, emellett ingyenesen, díjfizetés nélkül vesz részt a nyereményjáték sorsolásán is. A Felicitas, és a mintákat, nyereményeket biztosító Partnerek az ingyenességet azáltal tudják biztosítani, hogy az érintett kismama felé reklámozási tevékenységet folytatnak. Így az ingyenes mintákat tartalmazó Várandós bőrönd átvételének feltétele, valamint az ingyenes nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy az érintett kismama adjon hozzájárulást adatai reklámozási célú kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a Felicitas az adatait a regisztráció során megjelölt Partnereknek átadja, és azok az adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint (II.6. pont) kezeljék.
Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a Felicitas I.2. pontban meghatározott elérhetőségein. A hozzájárulás visszavonása esetén a Felicitas az adatokat törli, és erre felhívja azon Partnereket is, akiknek az adatot a regisztrációt követően a Felicitas továbbította. A személyes adatot a Partner nem törli abban az esetben, ha az érintett a Partner adatkezeléséhez utóbb hozzájárult.
Az érintettet a hozzájárulás visszavonása esetén semmilyen hátrány nem éri.

II.4. Regisztráció, kezelt adatok köre, és kezelésük célja

A regisztráció során az érintett köteles megadni a következő adatait: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési idő, telefonszám, postai cím. Az adatok kezelése az érintett azonosítását, az érintettel való kapcsolattartást szolgálja. Az adatok kezelésének célja továbbá az, hogy a Felicitas, valamint az adatokat átvevő partnerek az érintettnek el tudják juttatni reklámjaikat, tájékoztató anyagaikat. A születési idő kezelésének célja statisztikák készítése, továbbá az, hogy az érintettnek az őt érdeklő reklámokat tudjanak küldeni, valamint ne küldjenek olyan reklámot, amelyek küldése az érintett életkoránál fogva jogellenes.
A regisztráció során az érintett megadhatja a következő adatokat: anya foglalkozása, beosztása, apa foglalkozása, beosztása, ikrekkel való várandósság ténye, születés várható ideje, testvérek száma. Ezen adatok megadása önkéntes, nem feltétele a sikeres regisztrációnak. Az adatok kezelésének célja statisztikák készítése, valamint az érintettnek küldött reklámok meghatározása (targetálás).
Az érintett a regisztráció során köteles megadni jelszavát, amely a későbbi belépéshez szükséges.
Az érintett a regisztráció során köteles nyilatkozni arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, valamint az adatok reklámozási célú felhasználásához. A fenti II.3. pontban meghatározottak alapján az adatkezeléshez való hozzájárulás a Várandós bőrönd átvételének és a nyereményjátékban való részvételnek a feltétele. A regisztráció során az érintett nyilatkozik arról, hogy adatait a Felicitas továbbíthatja partnerei részére. A fenti II.3. pontban meghatározottak szerint egyes Partnerek esetében az adatkezeléshez való hozzájárulás a Várandós bőrönd átvételének és a nyereményjátékban való részvételnek a feltétele.

II.5. Reklámozási célú adatkezelés

A Felicitas jogosult arra, hogy a regisztrált érintettek felé reklámozási tevékenységet folytasson, ennek során az érintettnek a személyes megkeresés módszerével reklámot küldjön e-mailen, postai úton, vagy telefonon. Az érintettek a hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.
Amennyiben az érintett az elektronikus levélről a „leiratkozás” link használatával leiratkozik, nem kerül sor adatai törlésére, a későbbiekben viszont további reklámot nem kap. Amennyiben az érintett valamennyi adatának törlését kéri, azt megteheti a Felicitas I.2. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén.

II.6. Az adatokat átvevő Partnerek adatkezelése

A Felicitas az érintett által megjelölt partnereknek átadja az érintett személyes adatait. A Partnerek az adatokat kizárólag reklámozási célból használják fel a II.5. pontban meghatározottak szerint. A Partnerek az adatokat a jelen tájékoztató IV. fejezetében meghatározottak szerint kezelik, a IV. fejezetben írtak a Partner adatkezelésére is megfelelően irányadók. Az érintett bármikor kérheti, hogy a Partner az adatait törölje. Az érintett törlés, tájékoztatás, helyesbítés iránti igényét a Felicitas-on keresztül is érvényesítheti. Az érintett kérésére a Felicitas tájékoztatást ad arról, hogy adatait mely Partner felé továbbította.

II.7. Az adatokat átvevő Partnerek megnevezése

A Felicitas az alábbi Partnernek továbbítja az érintett személyes adatait. Az adatkezeléshez való hozzájárulás feltétele a Várandós bőrönd átvételének és a nyereményjátékban való részvételnek, a fentiekben meghatározottak szerint:

KRIO Intézet Zrt, Székhely: 1026 Budapest, Kelemen László u. 12.
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, termékeivel kapcsolatos rendszeres hírlevél, promóciós ajánlat küldése (postai, elektronikus, telefon, SMS stb. úton), piackutatás. Adatkezelési nyilvántartási szám: 4566-0001; Email: info@krio.hu

Vodafone Magyarország Zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.,
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, termékeivel kapcsolatos rendszeres hírlevél, promóciós ajánlat küldése (postai, elektronikus, telefon, SMS stb. úton), piackutatás. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-98692/2016; ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com

Nativitas Marketing Kft. 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14 D ép Fsz 5. Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, termékeivel kapcsolatos rendszeres hírlevél, promóciós ajánlat küldése (postai, elektronikus, telefon, SMS stb. úton), piackutatás. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-106493/2016;
info@nativitas.hu
http://www.nativitasmarketing.hu/adatkezeles/

Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, termékeivel kapcsolatos rendszeres hírlevél, promóciós ajánlat küldése (postai, elektronikus, telefon, SMS stb. úton), piackutatás. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101778/2016;
adatvedelem@plt.hu
http://www.plt.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

III. A KÓRHÁZI CSOMAGHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

III.1. A kórházi csomag leírása, átvétele

A Felicitas a vele kapcsolatban álló kórházakba eljuttatja a szüléssel, csecsemő- és kisgyermekgondozással és neveléssel kapcsolatos termékek mintáit, szolgáltatások tájékoztatóit, kiadványokat tartalmazó csomagot (továbbiakban: „Kórházi csomag”). A Kórházi csomag átvételének feltétele, hogy a kismama aláírja az adatlapot, és azon szerepeljen az átvétel dátuma. Az adatlap kizárólag annak ellenőrzésére szolgál, hogy a Kórházi csomag valóban átadásra került. Az adatlapon a további adatok megadása (regisztráció) önkéntes, az adatok megadása a Kórházi csomag átvételének nem feltétele. Az adatlapokat a kórház dolgozója gyűjti, és továbbítja a Felicitas részére. Bizonyos esetekben az adatlap helyett a kórházban az adatok bevitelére külön számítógép (továbbiakban: „Terminál”) áll rendelkezésre. A Terminálon rögzített adatokat kizárólag a Felicitas kezeli, azokhoz más személy nem fér hozzá.

III.2. A Kórházi csomaghoz kapcsolódó nyereményjáték

A regisztráló kismama a regisztrációt követően részt vehet a Felicitas nyereményjátékain. A részvétel díjfizetéshez nem kötött. A nyereményjáték szabályait a játékszabályzat tartalmazza.

III.3. Az adatkezelés jogalapja, az érintett hozzájárulásának tartalma, a hozzájárulás visszavonása

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett önkéntesen adja meg személyes adatait, az alábbiakban (III.4. pont) meghatározottak szerint. Az érintett a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Felicitas kezelje és továbbítsa.
A Kórházi csomagot a kismama ingyenes kapja meg, a regisztráció a Kórházi csomag átvételének nem feltétele. Az átvételhez mindössze a kismama átvételt igazoló aláírására, és a dátumra van szükség, ezen adatokat a Felicitas nem használja fel.
Amennyiben a kismama regisztrál, és megadja adatait, hozzájárul ahhoz, hogy az adatokat a Felicitas adatlapon szereplő Partnerei megkapják. A regisztrációval az érintett kismama hozzájárulást ad adatai reklámozási célú kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a Felicitas az adatait a regisztráció során megjelölt Partnereknek átadja, és azok az adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint (III.6. pont) kezeljék.
Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a Felicitas I.2. pontban meghatározott elérhetőségein. A hozzájárulás visszavonása esetén a Felicitas az adatokat törli, és erre felhívja azon Partnereket is, akiknek az adatot a regisztrációt követően a Felicitas továbbította. A személyes adatot a Partner nem törli abban az esetben, ha az érintett a Partner adatkezeléséhez utóbb hozzájárult.
Az érintettet a hozzájárulás visszavonása esetén semmilyen hátrány nem éri.

III.4. Regisztráció, kezelt adatok köre, és kezelésük célja

A regisztráció során az érintett köteles megadni a következő adatait: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési idő, telefonszám, cím, a gyermek neve és a gyermek neme. Az adatok kezelése az érintett azonosítását, az érintettel való kapcsolattartást szolgálja. Az adatok kezelésének célja továbbá az, hogy a Felicitas, valamint az adatokat átvevő Partnerek az érintettnek el tudják juttatni reklámjaikat, tájékoztató anyagaikat. A születési idő kezelésének célja statisztikák készítése, továbbá az, hogy az érintettnek az őt érdeklő reklámokat tudjanak küldeni, valamint ne küldjenek olyan reklámot, amelyek küldése az érintett életkoránál fogva jogellenes. Az adatok megadásának hiányában a regisztráció sikertelen lehet.
A regisztráció során az érintett megadhatja a következő adatokat: anya foglalkozása, beosztása, apa foglalkozása, beosztása, szülés ideje, testvérek száma. Ezen adatok megadása önkéntes, nem feltétele a sikeres regisztrációnak. Az adatok kezelésének célja statisztikák készítése, valamint az érintettnek küldött reklámok meghatározása (targetálás).
Az érintett a regisztráció során köteles megadni jelszavát, amely a későbbi belépéshez szükséges.
Az érintett a regisztráció során köteles nyilatkozni arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, valamint az adatok reklámozási célú felhasználásához.

III.5. Reklámozási célú adatkezelés

A Felicitas jogosult arra, hogy a regisztrált érintettek felé reklámozási tevékenységet folytasson, ennek során az érintettnek a személyes megkeresés módszerével reklámot küldjön e-mailen, postai úton, vagy telefonon. Az érintettek a hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.
Amennyiben az érintett az elektronikus levélről a „leiratkozás” link használatával leiratkozik, nem kerül sor adatai törlésére, a későbbiekben viszont további reklámot nem kap. Amennyiben az érintett valamennyi adatának törlését kéri, azt megteheti a Felicitas I.2. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén.

III.6. Az adatokat átvevő személyek adatkezelése

A Felicitas az érintett által megjelölt partnereknek átadja az érintett személyes adatait. A Partnerek az adatokat kizárólag reklámozási célból használják fel a III.5. pontban meghatározottak szerint. A Partnerek az adatokat a jelen tájékoztató IV. fejezetében meghatározottak szerint kezelik, a IV. fejezetben írtak a Partner adatkezelésére is megfelelően irányadók. Az érintett bármikor kérheti, hogy a Partner az adatait törölje. Az érintett törlés, tájékoztatás, helyesbítés iránti igényét a Felicitas-on keresztül is érvényesítheti. Az érintett kérésére a Felicitas tájékoztatást ad arról, hogy adatait mely Partner felé továbbította.

III.7. Az adatokat átvevő Partnerek megnevezése

A Felicitas az alábbi Partnernek továbbítja az érintett személyes adatait. Az adatkezeléshez való hozzájárulás feltétele a Baba bőrönd átvételének és a nyereményjátékban való részvételnek, a fentiekben meghatározottak szerint:

Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (“P&G”) 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, termékeivel (pl. Pampers, Ariel, Lenor, Always, stb) kapcsolatos rendszeres hírlevél, promóciós ajánlat kül¬dése (postai, elektronikus, SMS, stb. úton), piackutatás. P&G a személyes adatokat Magyarországon, az Európai Unióban, valamint harmadik országban lévő adatfeldolgozóinak tárolás és adatfeldolgozás céljából továbbíthatja azonos feltételekkel. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60793/2012; Telefon: 06-1/451-1256, e-mail: informacio.im@pg.com;
P&G a személyes adatokat a mindenkori jogszabályok rendelkezéseinek, valamint Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. http://www.pg.com/privacy/hungarian/privacy_statement.shtml

City Hitelbróker Kft. 2233 Ecser, Kálvária utca 38.
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, termékeivel kapcsolatos rendszeres hírlevél, promóciós ajánlat küldése (postai, elektronikus stb. úton), piackutatás. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-82106/2014., Elérhetőség: 06-1/999-7474, adatkezelescc@ltpdirekt.hu; további információ: https://www.ltpdirekt.hu/adatkezeles/

FairCalling Szolgáltató Kft. 1155 Budapest, Csillagfürt utca 5.,
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, termékeivel kapcsolatos rendszeres hírlevél, promóciós ajánlat kül-dése (postai, elektronikus stb. úton), piackutatás. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88670/2015; Elérhetőség: 06-30/335-2067; info@faircalling.hu

Vodafone Magyarország Zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.,
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, termékeivel kapcsolatos rendszeres hírlevél, promóciós ajánlat küldése (postai, elektronikus, telefon, SMS stb. úton), piackutatás. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-98692/2016; ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com

Nativitas Marketing Kft. 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14 D ép Fsz 5. Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, termékeivel kapcsolatos rendszeres hírlevél, promóciós ajánlat küldése (postai, elektronikus, telefon, SMS stb. úton), piackutatás. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-106493/2016;
info@nativitas.hu
http://www.nativitasmarketing.hu/adatkezeles/

Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, termékeivel kapcsolatos rendszeres hírlevél, promóciós ajánlat küldése (postai, elektronikus, telefon, SMS stb. úton), piackutatás. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101778/2016;
adatvedelem@plt.hu
http://www.plt.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

IV. A BABADIRECT.HU OLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

IV.1. A babadirect.hu oldal leírása

A Felicitas az oldal látogatóinak a várandósággal, szüléssel, csecsemő- és kisgyermekgondozással és neveléssel kapcsolatos cikkeket, híreket, információkat, reklámokat tesz közzé, valamint Fórumot és kedvezményes kuponokat tesz elérhetővé a látogatók számára. Eseti és rendszeres e-mail reklám tartalmú tájékoztatókat küld a regisztrált felhasználók felé. Az oldal látogatásának, használatának nem feltétele a regisztráció, bizonyos részei azonban csak regisztráció után elérhetők.
A regisztráció során az adatok megadása (regisztráció) önkéntes, az adatok megadása a Fórum és a kedvezményes kupon részek használatának. Az oldalon rögzített adatokat kizárólag a Felicitas kezeli, azokhoz más személy nem fér hozzá.

IV.2. Az adatkezelés jogalapja, az érintett hozzájárulásának tartalma, a hozzájárulás visszavonása

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett önkéntesen adja meg személyes adatait, az alábbiakban (III.4. pont) meghatározottak szerint. Az érintett a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Felicitas kezelje és továbbítsa.
Az weboldal bizonyos szolgáltatásai ingyenesen, azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötötten érhetők el. A regisztráció ingyenes és az oldal használatának nem feltétele.
Amennyiben a látogató regisztrál, és megadja adatait, hozzájárul ahhoz, hogy az adatokat a Felicitas adatkezelésbe vegye, valamint a feltűntetett Partnerei részére átadja A regisztrációval az érintett látogató hozzájárulást ad adatai reklámozási célú kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a Felicitas az adatait a regisztráció során megjelölt Partnereknek átadja, és azok az adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint (IV.7. pont) kezeljék. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a Felicitas I.2. pontban meghatározott elérhetőségein. A hozzájárulás visszavonása esetén a Felicitas az adatokat törli, és erre felhívja azon Partnereket is, akiknek az adatot a regisztrációt követően a Felicitas továbbította. A személyes adatot a Partner nem törli abban az esetben, ha az érintett a Partner adatkezeléséhez utóbb hozzájárult.
Az érintettet a hozzájárulás visszavonása esetén semmilyen hátrány nem éri.

IV.3. Regisztráció, kezelt adatok köre, és kezelésük célja

A regisztráció során az érintett köteles megadni a következő adatait: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési idő, telefonszám, cím. Az adatok kezelése az érintett azonosítását, az érintettel való kapcsolattartást szolgálja. Az adatok kezelésének célja továbbá az, hogy a Felicitas, valamint az adatokat átvevő Partnerek az érintettnek el tudják juttatni reklámjaikat, tájékoztató anyagaikat. A születési idő kezelésének célja statisztikák készítése, továbbá az, hogy az érintettnek az őt érdeklő reklámokat tudjanak küldeni, valamint ne küldjenek olyan reklámot, amelyek küldése az érintett életkoránál fogva jogellenes. Az adatok megadásának hiányában a regisztráció sikertelen lehet.
Az érintett a regisztráció során köteles megadni jelszavát, amely a későbbi belépéshez szükséges.
Az érintett a regisztráció során köteles nyilatkozni arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, valamint az adatok reklámozási célú felhasználásához.

IV.4. Reklámozási célú adatkezelés

A Felicitas jogosult arra, hogy a regisztrált érintettek felé reklámozási tevékenységet folytasson, ennek során az érintettnek a személyes megkeresés módszerével reklámot küldjön e-mailen, postai úton, vagy telefonon. Az érintettek a hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.
Amennyiben az érintett az elektronikus levélről a „leiratkozás” link használatával leiratkozik, nem kerül sor adatai törlésére, a későbbiekben viszont további reklámot nem kap. Amennyiben az érintett valamennyi adatának törlését kéri, azt megteheti a Felicitas I.2. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén.

IV.5. Az adatokat átvevő személyek adatkezelése

A Felicitas az érintett által megjelölt partnereknek átadja az érintett személyes adatait. A Partnerek az adatokat kizárólag reklámozási célból használják fel a IV.5. pontban meghatározottak szerint. A Partnerek az adatokat a jelen tájékoztató V. fejezetében meghatározottak szerint kezelik, a V. fejezetben írtak a Partner adatkezelésére is megfelelően irányadók. Az érintett bármikor kérheti, hogy a Partner az adatait törölje. Az érintett törlés, tájékoztatás, helyesbítés iránti igényét a Felicitas-on keresztül is érvényesítheti. Az érintett kérésére a Felicitas tájékoztatást ad arról, hogy adatait mely Partner felé továbbította.

V. AZ ADATKEZELÉS EGYÉB SZABÁLYAI

V.1. Az adatkezelés elvei

A Felicitas a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. A Felicitas csak az érintettek által megadott adatokat kezeli, a fenti II. és III. fejezetben meghatározott célokból.

V.2. Technikai adatok és cookie-k kezelése

A Felicitas rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k a Felicitast, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
- megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
- emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
- elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
- figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

V.3. Adatfeldolgozók

A Felicitas a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Felicitas-szal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Felicitas ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Felicitas hozzájárulásával jogosultak.
A Felicitas adatfeldolgozóként igénybe veszi a Database Marketing Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. földszint 5/D.). Az adatfeldolgozó az adatok tárolásával, rendszerezésével, a lekérdezések teljesítésével kapcsolatos informatikai feladatokat látja el.
A Felicitas adatfeldolgozóként igénybe veszi a dm Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4). Az adatfeldolgozó az adatok gyűjtésével, a Felicitas részére az adatlapok eljuttatásával kapcsolatos feladatokat látja el.

V.4. Adattovábbítás

A Felicitas a fenti II. és III. fejezetben meghatározott, Partnerek felé történő adattovábbításon túl személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

V.5. Adatbiztonság

A Felicitas gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Felicitas az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

V.6. Az adatkezelés időtartama

A Felicitas a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Mivel az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a kezelt adatok törlését az érintett kérheti. A törlési kérelem esetén a Felicitas a törlésre felhívja mindazon Partnereket, amelyeknek az adatokat a Felicitas továbbította, kivéve, ha az érintett ettől eltérően nyilatkozott. A személyes adatot a Partner nem törli abban az esetben, ha az érintett a Partner adatkezeléséhez utóbb hozzájárult.
Törlési kérelem esetén a Felicitas az adatokat az informatikai eszközön tárolt adatállományból a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb öt napon belül törli. A papíralapon rögzített adatok tekintetében a törlési kérelmek teljesítésére ütemezetten, havonta egy alkalommal kerül sor. A papíralapon rögzített adatokat a Felicitas semmilyen célra nem használja, így az informatikai eszközön tárolt adatállományból való törlést követően az adatokat a Felicitas már nem tudja felhasználni.
Az érintett kérelme hiányában a Felicitas az adatokat törlik, ha az adatkezelés célja megszűnt. A Felicitas a regisztrációtól számított tíz év elteltével az adatokat külön kérelem nélkül törli.
A törlés esetén a Felicitas az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Felicitas a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

V.7. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatást kap az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. A tájékoztatást a Felicitas minden esetben 30 napon belül, írásban adja meg. A tájékoztatás díjmentes.
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Felicitas helyesbítse.
Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését.
Az érintett az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Ha a Felicitas az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adott Felicitas tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). Az érintett jogellenes adatkezelés esetén igényét bírósági úton is érvényesítheti.
A Felicitas kérésre az érintettet részletesen tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

V.8. Az érintett felelőssége

Az érintett kizárólag a saját adatait jogosult megadni. Az érintett harmadik személyek adatait kizárólag akkor adhatja meg, ha ahhoz az érintett személy hozzájárult, a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.
Az érintett felelős a megadott adatok helyességéért és pontosságáért.

Vissza a regisztrációra